Ασφάλειες Μεταφορών

Ασφάλειες Μεταφορών

Νιώσε Άσφαλής… Σπίτι σου!

Ο κλάδος μεταφορών παρέχει ασφάλιση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα/αντικείμενα από ζημιές ή απώλειες, είτε μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, είτε μέσω χερσαίων οχημάτων, είτε αεροπορικώς, είτε σε συνδυασμό αυτών των μέσων. Όπως είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησης, πρέπει κανείς να ασφαλίζει και τις μεταφορές της.

Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα πάντα με τις αγγλικές ρήτρες που χρησιμοποιούνται διεθνώς και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις μεταφορών, άσχετα με τα μέσα μεταφοράς. Η υψηλή εξειδίκευση μας στην ασφάλεια του συγκεκριμένου κλάδου εξασφαλίζει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα από οποιοδήποτε κίνδυνο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου με όλα τα μέσα μεταφοράς. Στον συγκεκριμένο κλάδο είμαστε σίγουρα οι πρώτοι έχοντας στο δυναμικό μας άτομα με πολύ μεγάλη εμπειρία και ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλεια μεταφορών.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

στις παρακάτω διευθύνσεις!