Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Νιώσε Άσφαλής… Σπίτι σου!

Ομαδική ασφάλιση ζωής είναι ένα είδος ασφάλισης ζωής στο οποίο μια ενιαία σύμβαση καλύπτει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Τυπικά, ο ιδιοκτήτης πολιτικής είναι εργοδότης ή οντότητα, όπως μια οργάνωση εργασίας, και η πολιτική καλύπτει τους υπαλλήλους ή τα μέλη της ομάδας. Η ομαδική ασφάλιση ζωής παρέχεται συχνά ως μέρος ενός πλήρους πακέτου παροχών σε εργαζόμενους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος κάλυψης του ομίλου είναι πολύ μικρότερο από αυτό που οι υπάλληλοι ή τα μέλη θα πληρώνουν για ένα παρόμοιο ποσό ατομικής προστασίας.

Οι σημερινές κοινωνικοιοκονομικές συνθήκες καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μια εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της

 • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της
 • Προσφέρει έμμεσες παροχές και αμοιβές στο προσωπικό της, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διαρροές στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, αυξάνοντας την ευαρέσκειά του προς την επιχείρηση
 • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και αναπληρώνει δυναμικά τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης
 • Περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων προς τον ανταγωνισμό
 • Προσφέρει αμάχητα φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση
 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο
 • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία
 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας
 • Φορολογικά οφέλη
 • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της
 • Προσφέρει έμμεσες παροχές και αμοιβές στο προσωπικό της, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διαρροές στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, αυξάνοντας την ευαρέσκειά του προς την επιχείρηση
 • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και αναπληρώνει δυναμικά τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης
 • Περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων προς τον ανταγωνισμό
 • Προσφέρει αμάχητα φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση
 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο
 • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία
 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας
 • Φορολογικά οφέλη

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

στις παρακάτω διευθύνσεις!