Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων

Ασφάλιση Κυβερνοεπιθέσεων

Ένας κρίσιμος τομέας στρατηγικής για τη διαχείριση κινδύνων

Η συνεχόμενη πρόοδος της τεχνολογίας, η εξάπλωση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών δεδομένων έχει οδηγήσει σε έναν λειτουργικό κίνδυνο που προκύπτει για μία επιχείρηση από ηλεκτρονικές επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα όπως η απώλεια, η παραποίηση ή η κλοπή – απαγωγή δεδομένων. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, μερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό έχοντας ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας, προκαλώντας μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών.

Ενώ στον κυβερνοχώρο η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό ασφαλείας, μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρίας με την παροχή βοήθειας μέσω εξειδικευμένων παρόχων που διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, όταν εμφανίζεται περιστατικό παραβίασης ασφάλειας μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες, τη φήμη της εταιρίας και το εμπορικό σήμα της.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

στις παρακάτω διευθύνσεις!