Τεχνικές Ασφαλίσεις

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Νιώσε Άσφαλής… Σπίτι σου!

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και μια πρόσθετη σειρά κινδύνων, είτε παλαιότερων είτε λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα κλασικά ασφαλιστικά προγράμματα. Είναι οι λεγόμενες τεχνικές ασφαλίσεις, ένας εξελισσόμενος και αναπτυσσόμενος τομέας, που μέσω ειδικών προγραμμάτων παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο εκτός όσων ρητά αναφέρονται στο ασφαλιστήριο ότι εξαιρούνται.

Οι τεχνικές ασφαλίσεις απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών ή σε ειδικές χρονικές περιόδους επέκτασης, ανέγερσης, εγκατάστασης ή επιδιόρθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

  • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ), με το οποίο καλύπτεται κάθε μορφής ηλεκτρονικός εξοπλισμός
  • Κατά παντός κινδύνου κατασκευής έργων-εργολάβων (CAR), με το οποίο καλύπτεται ολοκληρωμένα η ανέγερση οικοδομών
  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (ΕAR), με το οποίο καλύπτεται η ανέγερση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία έργων «μηχανολογίας»
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανήματος έργου (CPM), με το οποίο καλύπτονται όλα τα μηχανήματα για τη χρονική περίοδο που βρίσκονται σε ένα εργοτάξιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
  • Μηχανικών βλαβών (MB), με το οποίο καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα – τα οποία μπορεί να είναι κάθε μορφής μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ), με το οποίο καλύπτεται κάθε μορφής ηλεκτρονικός εξοπλισμός
  • Κατά παντός κινδύνου κατασκευής έργων-εργολάβων (CAR), με το οποίο καλύπτεται ολοκληρωμένα η ανέγερση οικοδομών
  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (ΕAR), με το οποίο καλύπτεται η ανέγερση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία έργων «μηχανολογίας»
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανήματος έργου (CPM), με το οποίο καλύπτονται όλα τα μηχανήματα για τη χρονική περίοδο που βρίσκονται σε ένα εργοτάξιο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία
  • Μηχανικών βλαβών (MB), με το οποίο καλύπτεται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα αντικείμενα – τα οποία μπορεί να είναι κάθε μορφής μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

στις παρακάτω διευθύνσεις!